When: 29-30 September 2016
Where: Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Program Director: Dr Kunji Kannan A/l Sivaraman Kannan
Program Type: Hands-on Workshop, Conference (didactic Lectures)